Värends Räddningstjänstförbund

Värends Räddningstjänstförbund

Värends Räddningstjänstförbund i Växjö har investerat i en ny Scania P370 6x2*4 HNB. Byggnationen utfördes av Sala Brand AB i Sala.

Bilen är levererad av Atteviks Lastvagnar i Växjö.