FMS

Fleet Management Tjänster

Scanias färdskrivarportal

FMS Portalen

Scania Fleet Management erbjuder tre olika tjänstepaket: Uppföljning, Analys och Kontroll som var och ett kan kombinera med kopiering av färdskrivarens data. För att starta tjänsterna behöver fordonet vara utrustat men en Scania Communicator, vilket är idag standard i alla lastbilar och bussar. Enheten samlar in information från fordonet och skickar information för analys och presentation på t.ex. Scania Fleet Management Portal (FMP).

När kundens krav förändras, är det enkelt att tillföra tjänster, genom att uppgradera till nästa nivå i tjänsteutbudet..

Uppföljning

Uppföljning är en lättanvänd tjänst som leder in din kund på rätt spår för att förbättra ekonomin i sin fordonsflotta. Kunden får en sammanfattande rapport varje vecka, månad och år via E-post, som beskriver vart och ett av sina fordon. Kunden ser direkt varje fordons status och om något behöver åtgärdas, utan att behöva gå igenom långa datalistor.

Analys

Tjänsten analys passar särskilt bra om din kund vill fokusera på både fordon och förare. Med hjälp av denna tjänst kan kunden nå Fleet Management Portalen från varje dator och få tillgång till all den information som finns i tjänsten Uppföljning. Men tjänstepaketet analys får kunden mer detaljerad information om både fordon och förare över egen vald tidsperiod.

Kontroll

Kontrolltjänsten består av en serie tjänster, avsedda för åkeriägare som vill tillgodogöra sig nyttan av att följa upp fordon och förare, samtidigt som de vill utveckla sitt transportsystem med hjälp av information om verksamheten. Med de här tjänsterna kan kunden nå Fleet Management Portalen från varje dator och där få tillgång till all information i uppföljning- och analystjänsterna. Kunden kan också få tillgång till annan användbar information och ytterligare funktioner.

http://www.scania.se/tjanster/fleet-management/

Trådlös fjärrnedladdning av färdskrivardata

  Kopiering sker under färd, kunden slipper stillestånd

- Kunden behöver inte köpa utrustning för kopiering av färdskrivardata

- Kunden kan kopiera data oavsett var bilen befinner sig

- Kundens data blir tillgängligt hemma på åkeriet direkt efter kopieringen

- Kunden får en säker dataförvaring, det görs säkerhetskopior löpande

- Kunden får tillgång till enkla aktivitetsrapporter på portalen.

- Enkelhet, det kan inte bli enklare

http://www.scania.se/tjanster/fardskrivartjanster/

Scania Driver Training

Scania erbjuder förarutbildningar som hjälper transportföretag och förare att nå mål som behörighet, miljöanpassad körning och kostnadseffektivare verksamhet.

Scania effektiv körning – utbildning som fokuserar på chaufförens körsätt, attityd och körskicklighet med målet att sänka bränsleförbrukningen.

Coachning – personlig uppföljning av förare med målet att bevara och förstärka ett körbeteende som leder till bränslebesparingar och därmed minimerad miljöpåverkan.

Yrkesförarkompetensbevis, YKB – den lagstadgade utbildning som yrkesförare behöver genomgå. Scania erbjuder samtliga

http://www.scania.se/tjanster/scania-driver-training/yrkeskompetens/