Serviceavtal

Förebyggande underhåll är bästa skyddet mot oplanerade stopp, kostsamma reparationer – och försämrade miljöprestanda. Scania och Atteviks erbjuder i grunden två avtalsformer för tillsyner och reparationer. I avtalen ingår Scania Max24. Med dessa avtal i grunden kan vi specialanpassa ett avtal för Er enligt Era speciella förutsättningar.

Tillsynsavtal
Genom vårt tillsynsavtal utförs tillsyner mot en avtalad km-kostnad. Avtalets innehåll och omfattning anpassas till bilens körsträcka och driftstyp – exempelvis distributionskörning, tung fjärrtrafik eller anläggningskörning.

Scania Max24 ingår. Vid stillestånd pga akut tekniskt fel åberopas Max24 som innebär att fordonet ska vara körklart inom 24 timmar. I annat fall utgår avbrottsersättning.

Tillsyns- och reparationsavtal – Grönt Kort
Grönt Kort är Scanias mest omfattande trygghetsavtal med skydd mot obehagliga överraskningar – för alla typer av transportföretag och uppdrag i Norden. Avtalet kan tecknas innan fordonet blivit 18 månader. Även släp och annan utrustning kan ingå.

I Grönt Kort ingår tillsyner och reparationer, utryckning och bärgning genom Scania Assistance. Även Scania Max24 ingår. Vid stillestånd på grund av akut tekniskt fel åberopas Max24 som innebär att fordonet ska vara körklart inom 24 timmar. I annat fall utgår avbrottsersättning.

Grönt Kort förvandlar osäkra utgifter till förutsägbara. Genom en regelbunden avgift sätts ett tak för vad tillsyner och reparationer kommer att kosta. Det förenklar kalkylering och budgetering, ger bättre kontroll på ekonomin och spar pappersjobb. Om reparationskostnaderna vid avtalsperiodens slut överstiger avgifterna betalar kunden inget extra. Vid överskott får kunden tillbaka hälften av detta.

Med dessa avtal som grund, skäddarsyr Vi Ditt avtal med avseende på intervall, utförande och omfattning.